JASEŁKA W GMINIE

2008-12-19 09:33:59

W Jasełkach nie mogło zabraknąć tradycyjnych Kolęd i Pastorałek niezwykle pięknych i melodyjnych, dzięki którym usłyszeliśmy brzmienie dzwonków. Dzięki nowej formule, Jasełka były bogate w śpiew, radosne, barwne i pełne ruchu, a dzieci czuły się bardzo pewnie i swobodnie, nie odczuwając wcale tremy, które wspólnie dostarczyły widowni niezapomnianych wrażeń i pięknie wprowadzili wszystkich w nastrój świąteczny.

Dzieci po raz kolejny udowodniły i utwierdziły nas dorosłych w przekonaniu, że należy burzyć niewidzialne mury i przekraczać granice, wzniesione i wytyczone przez nietolerancję, brak zrozumienia i wiary w możliwości drzemiące w drugim człowieku. Pokazały, że każda istota jest ważna i niesie ze sobą cenne wartości, które wzbogacają innych. Swoją postawą pokazały, że ludzie wcale nie muszą dzielić się na sprawnych i niepełnosprawnych, ale mogą tworzyć jedną wspaniałą rodzinę w której nikt nikogo nie poniża, nie dyskryminuje, a pomaga, wspiera i rozumie. Te słowa niech będą przesłaniem na cały Nowy Rok i wszystkie następne lata.

ZOBACZ GALERIE:

Galeria Marcinkowice

Galeria Szkoła Podstawowa

Galeria Gimnazjum

Informacja z 30 października 2008r.

Aktywizacja Jednostek Samorządu Terytorialnego.


Szkoła w Tucznie pozyskała środki w kwocie 19 782,00 na realizację zadań w ramach projektu „Aktywizacja ….” Zaplanowano zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III : plastyczne, instrumentalno-wokalne, dydaktyczno-wyrównawcze; wyjazdy na basen, do teatru oraz Parku Dinozaurów, zakup sprzętu: komputer, ksero, instrumenty muzyczne. Czasu jest niewiele ale liczymy na to, że wszystko się uda. Umowa między Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą zostanie podpisana na początku listopada.Informacja z 18 grudnia 2008

Aktywizacja Jednostek Samorządu Terytorialnego


W ramach projektu „ Aktywizacja ….” dzieci ze szkoły w Tucznie oraz ze szkół w Płocicznie i Marcinkowicach mogły bawić się na basenie w Gryfinie i Solcu, odwiedzić Park Dinozaurów oraz uczestniczyć w spektaklu teatralnym w Teatrze Pleciuga w Szczecinie.

W ramach zajęć dodatkowych dzieci wykonały przepiękne kartki świąteczne, a swoje umiejętności gry na instrumentach zaprezentowały na świątecznym podsumowaniu projektu wystawiając Jasełka i śpiewając kolędy.

Galeria Świetlica

Galeria Policja

Galeria Płociczno

Galeria Przedszkole

FUNDUSZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zachodniopomorski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował Władze Gminy Tuczno o pozytywnej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania w wysokości: 8 157,38 zł na dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – obszar A pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie”

W związku z powyższym Burmistrz Tuczna wraz ze Skarbnikiem Gminy w dniu 17 grudnia 2008 r. w siedzibie Oddziału w Szczecinie podpisali umowę dotyczącą dofinansowania.