Informacja z dnia 14 października 2008 roku

2008-10-14 10:13:39

Burmistrz Tuczna


Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Kierowca Mikrobusu 9-miejscowego


Opis stanowiska:

- zatrudnię w charakterze kierowcy


Wymagania:

- prawo jazdy kat. B

- min. 3 letnia w prowadzeniu pojazdu

- opanowanie cierpliwość

- wysoka kultura jazdy

- dyspozycyjność


Oferta:

- atrakcyjne wynagrodzenie

- umowa o pracę

- terminowe wypłacenie wynagrodzenia


Wymagane dokumenty:

- życiorys

- kserokopia prawa jazdy

- kserokopia dowodu osobistego

- zaświadczenie o stanie zdrowia

- oświadczenie o niekaralności


Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu

Miejskiego w Tucznie na adres: ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno w kopercie

opisanej:

„Kierowca mikrobusu” w terminie do dnia 20-10-2008r.


Dokumenty które wpłyną do urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane.