Informacja z dnia 25 września 2008 roku

2008-09-25 12:48:34

To właśnie w bajkach dziecko odnajduje swoje marzenia będące antidotum na trudną dla siebie sytuację, smutną rzeczywistość, doznaje pocieszenia budując nadzieję na lepsze jutro i wierzy w to, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki odmieni się jego zły los, zwycięży sprawiedliwość, a krzywdy zostaną wyrównywane z nawiązką.

Przedstawienie zostało przyjęte przez dzieci bardzo żywą reakcja, dzieci bawiły się i śmiały wraz z aktorami.


Remont drogi

Przystąpiono do trzeciego etapu remontu drogi wojewódzkiej nr 177 biegnącej przez zabudowaną część miasta. Roboty dotyczą przełożenia krawężników drogowych, ułożenie o nawierzchni z kostki brukowej na odcinku do skrzyżowania ul. Gdańskiej z ul. Hanki Sawickiej. Położona zostanie także nowa nawierzchnia asfaltową. Wykonawcą robót jest Zarząd dróg Wojewódzkich.


Fundusz alimentacyjny

Z dniem 1 października 2008r wchodzi w życie ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów( Dz. U. Nr 192, poz. 1387). Wniosek o przyznanie świadczenia z funduszy alimentacyjnego realizowane będą przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie.