Informacje z dnia 16 września 2008 roku

2008-09-16 14:04:34

W pierwszej kolejności uczestniczki I edycji (13 kobiet) w miesiącu lipcu i II edycji (12 kobiet) w miesiącu wrześniu rozpoczęły szkolenie z zakresu poradnictwa psychologiczno-społecznego trwające 3 tygodnie.
W trakcie szkolenia zapoznały się z zagadnieniami na następujące tematy:
-techniki radzenia sobie ze stresem,
-cele i zarządzanie czasem,
-metody poszukiwania pracy (pisanie CV i listu motywacyjnego, ćwiczenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz jak się do niej przygotować), -autoprezentacja w czasie rozmowy kwalifikacyjnej,
-rola wyglądu zewnętrznego w autoprezentacji,
-kontakty interpersonalne-bilans słabych i mocnych stron.
Po zakończeniu szkolenia z zakresu poradnictwa psychologiczno-społecznego odbył się egzamin mający na celu dokonanie oceny efektywności szkolenia uczestniczek projektu I edycji.

Uczestniczki I i II edycji spotkały się z lekarzem, który omówił zasady zdrowego stylu życia oraz przedstawił najczęstsze zagrożenia zdrowotne oraz z wizażystką, która udzieliła porad odnośnie odpowiedniego makijażu i ubioru pasującego do danego rodzaju urody i figury. W miesiącu sierpniu uczestniczki I edycji spotkały się z doradcą zawodowym. W ramach tego spotkania wszystkie opracowały Indywidualny Plan Działania. Kolejnym etapem projektu są szkolenia zawodowe dla 25 osób dostosowane do ich indywidualnych potrzeb oraz praktyki zawodowe dla 15 kobiet.