Informacje z dnia 25 lipca 2005 roku

2008-07-25 11:19:07

Nowo zatrudnieni

Od 1 sierpnia 2008 roku zostanie zatrudnionych 5 osób ( które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoby poszukujące prace) , w ramach robót publicznych do prac remontowo – porządkowych na terenie miasta i Gminy Tuczno.


Nowe boisko

W miejscowości Zdbowo przygotowano płytę podboiska do piłki siatkowej i nożnej. W ramach tych robót wykonano niwelację terenu boiska piłkarskiego z zasianiem trawy oraz obok wykonano płytę do piłki siatkowej. Boisko te wykonano na terenie, w którym składowano wcześniej gruz, kamienie i inne odpady. Dzięki tym pracom teren został uporządkowany a mieszkańcy miejscowości Zdbowo otrzymuje piękne boisko.


Święto Policji

24 lipca 2008 roku odbyło się spotkanie wszystkich władz i Komendy Powiatowej Policji. Uroczystość tą prowadził Komendant Powiatowej Policji z Wałcza - Inspektor Jerzy Uchroński.

Na spotkanie przybyło wiele zaproszonych gości min.: Burmistrz Wałcza Zdzisław Tuderek, Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka – Sabak, Burmistrz Człopy Halina Rakowska, Zastępca Burmistrza Tuczno Krzysztof Hara, Przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej z Wałcza i Mirosławca, Straż Pożarna, Przedstawiciele z Zakładu Karnego z Wierzchowa i Złotowa i wiele innych zaproszonych gości. Na spotkaniu zostało uhonorowanych kilkunastu funkcjonariuszy policji w tym Policjanci z Gminy Tuczno. Otrzymali je: st. post. J. Lewandowski został mianowany na sierżanta, st. sierż. D. Mróz na młodszego aspiranta, st. sierż. A. Juszkiewicz mianowany został na sierżanta sztabowego. Awanse te wręczał im mł. insp. Jacek Fabisiak – zastępca Komendanta Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.